OFERTAReprezentacja klienta

Reprezentacja klienta

Adwokat Paweł Grzywocz reprezentuje interesy klientów uczestnicząc w postępowaniach prowadzonych przed: wszelkimi sądami powszechnymi, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej, organami egzekucyjnymi oraz wszelkiego rodzaju negocjacjach

Adwokat Paweł Grzywocz reprezentuje  interesy klientów uczestnicząc w postępowaniach prowadzonych przed:

 • wszelkimi sądami powszechnymi (Rejonowymi, Okręgowymi i Apelacyjnymi) oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi (Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym), a także sądami polubownymi;
 • organami ochrony prawnej tj. jednostkami prokuratury (Rejonowej, Okręgowej, Apelacyjnej), Policją, Strażą Miejską (Gminną), Inspekcją Transportu Drogowego, Urzędem Celnym, Strażą Graniczą itd. w prowadzonych postępowaniach karnych i wykroczeniowych;
 • organami administracji publicznej (wójt, burmistrz, prezydent miasta, ZUS, KRUS, US, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, GOPS, ARiMR itp.) we wszelkich postępowaniach administracyjnych;
 • organami egzekucyjnymi (sądy i komornicy);

a także we wszelkiego rodzaju negocjacjach prowadzonych między przedsiębiorcami lub przedsiębiorcami i urzędami oraz pomiędzy osobami fizycznymi itd.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

W jaki sposób należy udzielić pełnomocnictwa?

Pełnomocnictwo jest upoważnieniem nadawanym przez mocodawcę innej osobie – pełnomocnikowi do wykonywania w jej imieniu określonych czynności. Pełnomocnictwo może być udzielone w każdym czasie i w dowolnej formie, chyba, że do dokonania danej czynności konieczna jest forma szczególna, np. w celu przeniesienia własności nieruchomości konieczna będzie forma aktu notarialnego, zaś pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno nastąpić w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do reprezentowania przed sądami powszechnymi może być udzielone w zwykłej formie pisemnej.

Jak odwołać pełnomocnictwo?

Odwołanie pełnomocnictwa może być dokonane w dowolnej formie, nawet jeśli dla jego udzielenia konieczna była forma szczególna. Odwołanie pełnomocnictwa nie wymaga ani zgody ani potwierdzenia przez pełnomocnika. Mocodawca powinien złożyć pełnomocnikowi oświadczenie woli o odwołaniu jego umocowania. Dopuszczalne jest również odwołanie pełnomocnictwa przez oświadczenie woli złożone osobie trzeciej, z którą pełnomocnik miał dokonać czynności prawnej.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand