OFERTAPrawo Karne i Wykroczeń

Prawo Karne i Wykroczeń

Adwokat Paweł Grzywocz oferuje kompleksową obsługą prawną w zakresie prawa karnego (dotyczącego przestępstw), prawa wykroczeń – m. in. postępowania mandatowego (mandaty karne) oraz prawa karno-skarbowego (przestępstwa i wykroczenia skarbowe, polegające na naruszeniu interesów finansowych państwa).

Działania odnośnie tego działu prawa polegają na:

 • udzielaniu wszelkich porad prawnych we wskazanym wyżej zakresie;
 • obronie oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura i policja – tymczasowe aresztowanie) oraz przed sądem;
 • reprezentowaniu pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (prokuratura i policja) oraz przed sądem (tzw. oskarżenie posiłkowe);
 • prowadzeniu spraw z oskarżenia prywatnego dotyczących przestępstw zniesławienia, zniewagi i naruszenia nietykalności osobistej (obrona oskarżonego, pełnienie roli oskarżyciela prywatnego, oskarżenie wzajemne);
 • obronie obwinionego w postępowaniu wykroczeniowym (w tym mandatowym) oraz reprezentacji pokrzywdzonych w tym postępowaniu (oskarżenie posiłkowe);
 • reprezentacji skazanych w postępowaniu wykonawczym (wnioski o odroczenie wykonania kary i przerwy w jej odbywaniu, dozór elektroniczny);

Na wszystkich etapach wymienionych wyżej postępowań Adwokat sporządza niezbędne pisma procesowe, w tym:

 • zawiadomienia o popełnieniu przestępstw;
 • apelacje od wyroków;
 • zażalenia na postanowienia sądu, w tym na postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 • wnioski o odroczenie wykonania kary i przerwy w jej odbywaniu, oraz wnioski o dozór elektroniczny;
 • kasacje do Sądu Najwyższego.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Kto może skorzystać z systemu dozoru elektronicznego?

Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego osobom skazanym na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 1 roku i 6 miesięcy, posiadającym miejsce stałego pobytu oraz zgodę osób pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących. Systemem tym nie mogą być objęte osoby w warunkach recydywy wielokrotnej a także osoby, wobec których orzeczono karę aresztu lub zastępczą karę aresztu za wykroczenie, zastępczą karę pozbawienia wolności za wykroczenie skarbowe, karę porządkową lub środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności oraz osoby skazane na karę aresztu wojskowego.

Obligatoryjne i fakultatywne odroczenie wykonania kary

Sąd ma obowiązek udzielenia odroczenia kary w przypadku choroby psychicznej skazanego lub innej ciężkiej choroby. Sąd może udzielić odroczenia wykonania kary, mając na uwadze sytuację rodzinną skazanego, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Ciężar skutków wynikających z odbywania kary jest oceniany w sposób indywidualny przez sąd.

Kiedy jest możliwe warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania jest możliwe, gdy wina i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, zaś postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego w przypadku warunkowego umorzenia postępowania.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand