OFERTAPrawo rodzinne i nieletnich

Prawo rodzinne i nieletnich

Adwokat Paweł Grzywocz udziela porad prawnych także w zakresie prawa rodzinnego i nieletnich. Dotyczy ono między innymi: spraw rozwodowych, związanych z alimentami, pochodzenia dziecka oraz czynów karalnych popełnionych przez małoletnich oraz ich demoralizacji.

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną polegającą na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism procesowych oraz reprezentacji w sprawach:

 • o rozwód i separację,
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz unieważnienie małżeństwa,
 • dotyczących majątku małżonków, w tym o rozdzielność majątkową, podział majątku wspólnego, zarząd majątkiem wspólnym,
 • związanych z alimentami (uzyskanie alimentów, podwyższenie lub obniżenie alimentów, alimenty dla kobiety ciężarnej oraz na pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie),
 • o władzę rodzicielską (pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka) oraz ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi,
 • pochodzenia dziecka, w tym sądowe ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
 • czynów karalnych popełnionych przez małoletnich oraz ich demoralizacji.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Każdy z małżonków może żądać rozwiązania małżeństwa, jeżeli w małżeństwie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza ustanie więzi duchowej, więzi fizycznej i więzi gospodarczej. Trwałość rozkładu pożycia polega na braku widoków na poprawę relacji małżeńskich. O rozwiązaniu małżeństwa rozstrzyga sąd okręgowy i do rozwodu nie jest wymagana zgoda drugiego małżonka.

Co zrobić, jeżeli rodzic utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie kontaktów z dzieckiem?

Utrudnianie lub uniemożliwianie wykonywania kontaktów z dzieckiem może spowodować nałożenie na rodzica kary pieniężnej przez sąd. Kontakty rodzica z dzieckiem powinny być uregulowane w drodze postanowienia sądu lub ugody zawartej przed mediatorem i zatwierdzonej przez sąd. Jeżeli osoba, pod której pieczą pozostaje dziecko utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie kontaktów drugiemu rodzicowi, rodzic ten ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie.

Czy można żądać obniżenia lub podwyższenia alimentów zasądzonych przez sąd?

Zgodnie z treścią art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego, co oznacza, że można żądać podwyższenia, obniżenia lub wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków w przypadku żądania obniżenia alimentów powinna dotyczyć pogorszenia się sytuacji finansowej osoby zobowiązanej do uiszczania alimentów (np. niezawiniona utrata pracy, choroba, wypadek, kosztowne leczenie) lub poprawy sytuacji finansowej osoby uprawnionej do pobierania alimentów (np. podjęcie pracy dorywczej). Zmiana stosunków w przypadku żądania podwyższenia alimentów powinna dotyczyć poprawy sytuacji finansowej osoby zobowiązanej (np. podjęcie zatrudnienia, podwyżka w pracy) lub wzrostu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów (np. dorastanie dziecka, choroba i konieczność leczenia, korepetycje, kosztowne pasje). Wskazana zmiana musi mieć charakter istotny.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand