OFERTAStała obsługa prawna

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna to korzystna forma współpracy przedsiębiorców z prawnikami. Adwokat znając bowiem profil przedsiębiorcy oraz specyfikę danej branży podejmuje szybkie i konkretne działania prawne na jego rzecz. Adresatami usług są jednak nie tylko działający już przedsiębiorcy, ale również osoby dopiero zainteresowane rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Kancelaria Adwokacka oferuje przedsiębiorcom kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawnej.

Dzięki współpracy z Agencją Brandingową Marka Melaniuka Plus Brand w Radzyniu Podlaskim Kancelaria Adwokacka posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony praw na dobrach niematerialnych przedsiębiorcy oraz w sporządzaniu umów o przeniesieniu praw autorskich i zakazie konkurencji.  Adwokat ma więc możliwość skutecznego zapewnienia przedsiębiorcy profesjonalnej ochrony jego własności intelektualnej choćby loga jako znaku towarowego czy  nazwy.

Oferowane przez Kancelarię usługi to w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych oraz reprezentacja przedsiębiorców przed sądami we wszelkich sprawach związanych z przedmiotem działalności klienta, jak i formą prowadzonej przez nich działalności;
 • sporządzanie pism i dokumentów koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorcy tj. umów, regulaminów, statutów, pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych (zażalenie, apelacja, kasacja);
 • pomoc prawna we wszelkich sprawach związanych z dochodzeniem należności, w tym także przed organami egzekucyjnymi. Oferta skierowana jest zarówno do klientów będących wierzycielami (wezwania do zapłaty, ugody z dłużnikami, sądowe dochodzenie należności, egzekucja komornicza i administracyjna, zabezpieczanie należności), jak i dłużnikami (ugody i negocjacje z wierzycielami, powództwa przeciwegzekucyjne, skargi na czynności komornika).Adwokat posiada zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) dzięki czemu ma możliwość składania pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie uzyskanie nakazu zapłaty (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”), a także obronę pozwanego w tego typu postępowaniu;
 • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (m.in. sporządzanie opinii prawnych w sprawach pracowniczych, przygotowywanie umów o pracę, regulaminów pracy, układów zbiorowych i innych wewnętrznych aktów prawa pracy, a także reprezentacja klienta w sądach pracy);
 • tworzenie oraz zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni, w tym przeprowadzanie procesu ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i działalności non – profit (rejestracja, sporządzanie  regulaminów i statutów, reprezentacja w sporach z innymi podmiotami).

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Czy prawnik może uczestniczyć w negocjacjach biznesowych?

Wypracowanie legalnego i możliwego do zrealizowania porozumienia wymaga wiedzy prawniczej. Negocjator z prawniczym doświadczeniem pomaga opracować korzystniejsze warunki umów, zwłaszcza tych dotyczących transakcji handlowych. Prawnik nadzoruje cały proces negocjacji, w tym strategię mediacji oraz propozycje drugiej strony. Jego zadaniem jest proponowanie rozwiązań polubownych i sugerowanie dostępnych możliwości, mając na uwadze dobro klienta – materialne i wizerunkowe.

Kto może ogłosić upadłość przedsiębiorstwa?

Prawo upadłościowe i naprawcze umożliwia ogłoszenie upadłości praktycznie każdego przedsiębiorstwa: od jednoosobowej działalności gospodarczej, przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, po korporację i wspólników osobowych spółek handlowych i wspólników spółki partnerskiej. Poza tym wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może także złożyć jego wierzyciel, o ile wyczerpał już wszelkie możliwości polubownego dochodzenia swoich wierzytelności i chce mieć udział w masie upadłościowej dłużnika. Upadłość nie zostanie ogłoszona, gdy opóźnienia w płatnościach wynoszą mniej niż 3 miesiące, a ich suma nie przekracza 10% wartości bilansowej przedsiębiorstwa.

Kiedy znak towarowy jest chroniony?

Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem, a jego właściciel uzyskuje ochronę prawną na towary i usługi sygnowane tym znakiem. Znak towarowy ma charakter monopolu, a więc takie prawo jest prawem wyłącznym i przysługuje tylko jego właścicielowi. Charakter znaków towarowych powoduje, że prawo ochronne na znak towarowy jest najszybszym i najskuteczniejszym narzędziem obrony podmiotu gospodarczego posługującym się na rynku towarów i/lub usług takim znakiem w przypadku jego praw do takich oznaczeń i doskonałym orężem w wypadku prowadzenia z tego powodu sporów sądowych.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  790 757 307
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2021 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand