OFERTAOdszkodowania i zadośćuczynienia

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Adwokat Paweł Grzywocz oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia (m.in. za wypadek komunikacyjny, błędy medyczne, naruszenie dóbr osobistych i wiele innych) zarówno w postępowaniu likwidacyjnym, jak i na etapie sądowym. Adwokat Paweł Grzywocz posiada bogate doświadczenie także przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Kancelaria Adwokacka zajmuje się również dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień od zakładów ubezpieczeń i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody, w tym:

 • za śmierć bliskiej osoby,
 • za wypadki przy pracy,
 • za naruszenie dóbr osobistych,
 • za wypadki drogowe,
 • za wypadki dzieci w szkole,
 • za czyny niedozwolone (przestępstwa, wykroczenia),
 • za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów,
 • za błędy medyczne,
 • za szkody łowieckie,
 • za utratę zbiorów w skutek działań osób trzecich, sił przyrody,
 • za usadowienie, przebieg na działce urządzeń przesyłowych.

Powyższy zakres usług obejmuje udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism przedsądowych (wezwanie do zapłaty, zgłoszenie szkody), w tym ewentualną reprezentację klienta. W zależności od potrzeb reprezentacja może objąć zarówno etap postępowania likwidacyjnego w zakresie sporządzenia na piśmie i zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela, jak i cały etap sądowy, począwszy od sporządzenia pozwu i dalszej reprezentacji przed Sądem.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Kto może ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny?

Można dochodzić odszkodowania za błąd medyczny w sytuacji, gdy: postępowanie personelu medycznego kwalifikuje się jako błąd medyczny lub zdarzenie medyczne; poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu lub doszło do śmierci poszkodowanego; uszczerbek na zdrowiu lub śmierć poszkodowanego jest skutkiem błędu medycznego. W postępowaniu należy udowodnić, że doszło do popełnienia błędu medycznego i że ów błąd ma związek z utratą zdrowia lub życia.

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych

W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny. Przy ustalaniu kwoty zadośćuczynienia należy wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in. rodzaj naruszonego dobra, charakter naruszenia, trwałość skutków naruszenia i stopień ich uciążliwości, czas trwania negatywnych doznań osoby, której dobra zostały naruszone, stopień zawinienia sprawcy, ewentualną korzyść jaką naruszyciel uzyskał w związku z naruszeniem itp.

Jak uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek komunikacyjny?

Odszkodowanie służy kompensacji szkody materialnej powstałej na skutek wypadku komunikacyjnego, jednak to nie jedyne świadczenie, o które można się w takiej sytuacji ubiegać. Poszkodowanemu przysługuje również zadośćuczynienie, czyli świadczenie, mające na celu złagodzenie różnego rodzaju cierpień psychicznych o charakterze wewnętrznym, które pojawiły się bezpośrednio po zdarzeniu, jak i tych, które mogą pojawić się w przyszłości. Można dochodzić roszczenia na etapie pozasądowym oraz w drodze postępowania sądowego.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  790 757 307
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2021 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand