OFERTAPrawo nieruchomości

Prawo nieruchomości

W zakresie prawa nieruchomości Adwokat udziela profesjonalnych porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji i urzędami.

W ramach pomocy prawnej udzielanej przez Adwokata wchodzą wszelkie sprawy dotyczące nieruchomości, w tym m. in.:

 • o zasiedzenie, o uwłaszczenie,
 • o zniesienie współwłasności,
 • o ustanowienie i zniesienie służebności,
 • o rozgraniczenie (etap administracyjny i sądowy),
 • o naruszenie posiadania,
 • o eksmisję z lokalu,
 • o uzgodnienie treści księgi wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • postępowania wieczystoksięgowe (wpis i wykreślenie prawa własności, hipoteki, służebności itd.),
 • ze stosunku najmu i o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • dotyczące ochrony własności (wydanie nieruchomości).

W zakresie powyższym Adwokat udziela profesjonalnych porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami wszystkich instancji i urzędami (sprawy o rozgraniczenie), a także sporządza wszelkie pisma procesowe dotyczące tych spraw (w tym wnioski i pozwu do Sądu oraz projekty umów zbycia nieruchomości).

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Kto dokonuje rozgraniczenia nieruchomości?

Zgodnie z Ustawą Prawo Geodezyjne i Kartograficzne organem właściwym dla dokonania rozgraniczenia są wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody w sprawie rozgraniczenia, a strony nie zgadzają się z decyzją wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta, lub też gdy brak jest w ogóle podstaw do wydania decyzji rozgraniczeniowej – sprawę o rozgraniczenie rozpoznaje sąd powszechny na podstawie przepisów o nieprocesowym postępowaniu cywilnym.

Zasiedzenie udziału w nieruchomości przez współwłaściciela

Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez innego współwłaściciela jest co do zasady możliwe. Współwłaściciel powinien wykazać, że doszło do widocznego na zewnątrz rozszerzenia zakresu posiadania ponad jego udział oraz udowodnić, że zamanifestował tę zmianę innym współwłaścicielom. Istotne jest władanie całą nieruchomością jak właściciel, a nie tylko jako współwłaściciel. Wyłączone jest domniemanie samoistnego posiadania nieruchomości.

Zniesienie współwłasności nieruchomości

Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności, roszczenie to nie ulega przedawnieniu. Zniesienie współwłasności może nastąpić w trybie umownym – w formie aktu notarialnego, bądź w trybie sądowym – w postępowaniu nieprocesowym. Sposoby zniesienia współwłasności to: podział fizyczny rzeczy,
przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty, sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand