OFERTAPrawo gospodarcze i umów

Prawo gospodarcze i umów

Adwokat posiada zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) dzięki czemu ma możliwość składania pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie uzyskanie nakazu zapłaty (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”), a także obronę pozwanego w tego typu postępowaniu.

 1. Windykacja należności pieniężnych:
 • Kancelaria zajmuje się dochodzeniem na rzecz klientów wszelkiego rodzaju należności (np. wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez kontrahenta, niespłaconych pożyczek, zaciągniętych kredytów, bezpodstawnego wzbogacenia itp.). Przeprowadza analizę prawną pod kątem przedawnień i skuteczności wyegzekwowania wierzytelności zarówno na etapie sądowym jak i egzekucyjnym. W zakresie usług Adwokat sporządza przedsądowe wezwania do zapłaty oraz reprezentuje klientów przed Sądami, organami oraz w relacjach z kontrahentami.
 1. Umowy w obrocie gospodarczym:
 • Adwokat sporządza profesjonalne umowy (sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, o roboty budowlane, o dzieło, komisu, dzierżawy, spółki cywilnej itp. i tzw. umowy nienazwane) oraz dokonuje ich analizy pod kątem zabezpieczenia sytuacji klienta;
 • Adwokat sporządza wszelkiego rodzaju dokumenty związane z działalnością podmiotów gospodarczych (np. statuty, regulaminy) oraz dokonuje ich analizy pod kątem zabezpieczenia sytuacji klienta.
 1. Obsługa prawna spółek prawa handlowego, spółdzielni itd.
 • Adwokat zajmuje się tworzeniem oraz zmianą statutów i umów spółek prawa handlowego oraz spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń itd., w tym przeprowadza ich rejestrację w KRS, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • Kancelaria reprezentuje w/w podmioty we wszelkich postępowaniach sądowych, administracyjnych – przed urzędami oraz w sporach i negocjacjach z innymi podmiotami w zakresie ich funkcjonowania w obrocie gospodarczym i działalności non – profit.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak sporządzić umowę o roboty budowlane?

Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Umowa o roboty budowlane powinna być zawarta w formie pisemnej.

Czym jest weksel in blanco?

Weksel in blanco to taki, który nie został wypełniony całkowicie lub nie posiada niektórych cech, jakie prawo wekslowe wymaga dla ważności weksla. Zawiera co najmniej podpis wystawcy lub akceptanta – w takiej postaci zostaje przedstawiony drugiej stronie dla zabezpieczenia jej aktualnych bądź ewentualnych wierzytelności. Wystawca weksla in blanco i każdoczesny jego posiadacz ponoszą ryzyko, że remitent uzupełni ten weksel niezgodnie z zawartą umową i nada mu bieg.

Dlaczego warto zastosować kary umowne?

Kara umowna to dolegliwość finansowa, polegająca na tym, że dłużnik w określonych sytuacjach jest zobowiązany do zapłaty na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniędzy. Funkcją kary umownej jest naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna pełni także rolę stymulującą dłużnika do wykonania zobowiązania – kara umowna wprowadzona do umowny może w znacznym stopniu przyczynić się do jej prawidłowego i terminowego wykonania.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand