OFERTADochodzenie roszczeń i windykacja należności

Dochodzenie roszczeń i windykacja należności

Adwokat posiada zarejestrowany profil pełnomocnika zawodowego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU) dzięki czemu ma możliwość składania pozwów i sprzeciwów do tzw. e-sądu. Pozwala to na szybkie i tanie uzyskanie nakazu zapłaty (1/4 standardowej opłaty od pozwu w sądzie „zwykłym”), a także obronę pozwanego w tego typu postępowaniu.

Adwokat Paweł Grzywocz pomaga w szybkim i skutecznym dochodzeniu wszelkich należności na rzecz swoich klientów, w szczególności:

 • za niezapłaconą fakturę za wykonaną usługę bądź rzecz;
 • wynikających z umów, w tym umowy sprzedaży, zamiany, komisu, pożyczki, zlecenia, o dzieło itd.,
 • z tytułu nieuiszczonych opłat za media (gaz, wodę, energię elektryczną, telefon),
 • czynsz najmu lokalu,
 • z tytułu poręczenia kredytu bądź pożyczki itp.
 • Działania w zakresie odzyskiwania wierzytelności i ściągania długów polegają na:
 • kierowaniu do dłużników przedsądowych wezwań do zapłaty,
 • negocjowaniu warunków ugód sądowych lub pozasądowych,
 • wytaczaniu powództw i reprezentację w postępowaniach sądowych o zapłatę.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Elektroniczne postępowanie upominawcze

E-Sąd, czyli Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny jest właściwy rzeczowo niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Korzyści w elektronicznym postępowaniu upominawczym to przede wszystkim uproszczenie i obniżenie kosztów postępowania, a także skrócenie czasu wydania nakazu zapłaty oraz odciążenie sądów rozpatrujących sprawy, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Komunikacja między powodem i e-Sądem odbywa się wyłącznie w drodze elektronicznej, a między pozwanym i e-Sądem w drodze tradycyjnej, chyba że pozwany sam zainicjuje komunikację elektroniczną

Jak odwołać się od nakazu zapłaty?

Od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym pozwany może wnieść sprzeciw. Sprzeciw należy wnieść bezpośrednio do sądu lub listem poleconym na adres sądu w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty.W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części. Ponadto należy przedstawić wszelkie zarzuty, twierdzenia i dowody.

Jak dochodzić należności za niezapłaconą fakturę?

Dochodzić należności z tytułu niezapłaconej faktury można na etapie polubownym (w drodze wezwania do zapłaty i negocjacji) oraz w drodze postępowania sądowego. Warto rozważyć kwestię doliczenia odsetek oraz równowartości kwoty 40 euro tytułem kosztów odzyskania należności.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand