OFERTAPrawo spadkowe

Prawo spadkowe

Pomoc prawna w przypadku egzekwowania prawa spadkowego  polega na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu niezbędnych pism procesowych oraz reprezentacji klientów przed sądami wszystkich instancji.

Adwokat Paweł Grzywocz udziela kompleksowej pomocy prawnej związanej ze spadkiem powstałym na skutek śmierci zmarłego, w zakresie następujących spraw:

 • stwierdzenia nabycia spadku (dziedziczenie ustawowe oraz z testamentu),
 • działu majątku spadkowego,
 • dochodzenia zachowku,
 • wykonania zapisu lub polecenia,
 • zabezpieczenia spadku, zrzeczenie się dziedziczenia,
 • zbycia spadku,
 • przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 • sporządzania testamentów lub jego unieważnienia.

Kontakt

BIURO
Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
E-MAIL
kancelaria@adwokatgrzywocz.pl
TELEFON
790 757 307
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt 9:00 - 17:00

Najczęściej Zadawane Pytania

Jak sporządzić testament?

Testament można sporządzić: własnoręcznie w formie pisemnej z odręcznym podpisem i datą (testament holograficzny); przed notariuszem w formie aktu notarialnego (testament notarialny); a także przed uprawnionym urzędnikiem (testament alograficzny). W określonych przypadkach konieczne może być także sporządzenie testamentu szczególnego (na przykład, gdy życiu osoby sporządzającej testament grozi obawa rychłej śmierci to może ona oświadczyć swoją ostatnią wolę ustnie w obecności świadków), przy czym trzeba pamiętać o tym, że testamenty szczególne mają charakter czasowy (z upływem określonego w prawie czasu, tracą swoją moc).

Odrzucenie spadku

Spadkobierca może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku przed sądem lub przed notariuszem w terminie 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku lub od dnia ogłoszenia testamentu. Najcześciej początek biegu terminu do odrzucenia spadku rozpoczyna się w dniu śmierci spadkodawcy. Do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka niezbędna jest zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie tejże czynności.

Nieważność testamentu

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli; pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści; pod wpływem groźby.
Na nieważność z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

KontaktMasz pytanie? Zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Formularz kontaktowy

  Z ŻYCIA KANCELARIIPrzykładowe sprawy

  Adwokat_Radzyń_Międzyrzec_Podlaski_Łuków_Lubartów_Parczew-Paweł_Grzywocz_013
  ul. Wyszyńskiego 3b/11 , 21-300 Radzyń Podlaski
  kancelaria@adwokatgrzywocz.pl

  Obserwuj na:

  KONTAKT TELEFONICZNY

  © 2023 Adwokat Paweł Grzywocz
  Polityka Prywatności

  Wykonanie: +Brand